Tarieven

 

De intake bestaat uit het beoordelen van de door u ingevulde vragenlijsten en een gesprek van een uur.

Hierbij wordt de gesprekstijd en een half uur verwerkingstijd in rekening gebracht.

Aan de hand van de uitkomst van de intake/ uw hulpvraag wordt de lengte van het verwachte traject bepaald.

Vervolgconsulten duren in principe een uur, de gesprekstijd wordt in rekening gebracht.

Voor het nakijken van testuitslagen wordt ip een half uur berekend.

Tevens kunt u een traject inkopen, vergeleken met losse consulten krijgt u een half consult gratis.

Consulten kunnen mogelijk door uw aanvullende verzekering worden vergoed, ik ben lid van de NFG.

Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

Mijn tarieven zijn marktconform en telefonisch opvraagbaar.