Werkwijze

U neemt telefonisch (06 1304 5964)  of via mail (info@care4health-coach.nl) contact met mij op. Wanneer ik denk u te kunnen helpen om minder gezondheidsklachten te ervaren plannen we een afspraak in. Voor het eerste gesprek vult u online vragenlijsten in, een algemene gezondheidsvragenlijst en de Neuro4-vragenlijst. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen in de status van de vier belangrijkste neurotransmitters (zie betreffende pagina).

Vervolgens wordt tijdens de intake besproken welke lichamelijke en/of psychische klachten u ervaart. Met de verkregen gegevens wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Het behandelplan zal veelal bestaan uit voedings-en leefstijladviezen. Indien nodig wordt advies gegeven betreffende het (tijdelijk) gebruiken van één of meerdere voedingssupplementen, wanneer dit van belang is voor het herstelproces.

Principes uit ACT helpen je bij het uitvoeren van de aanpak.

Tijdens een vervolgconsult wordt de voortgang van uw herstel geëvalueerd. Hoeveel vervolgconsulten nodig zijn, is afhankelijk van de ernst, duur en oorzaak van de klacht(en).